Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија 


Претседател: СЕЛМАНИ АЈШЕ   
 
          Членови: ИВАНОВСКА ЈАГОТКА 
                            САЛИУ ШАБАН 
                            ДОГАНИ БЕСИМ  
                            КИРОВ АЦО 
                            ЦВЕТКОВСКА БЛАГОРОДНА 
                            ГЕЛОВА СТОЈАНОВА СОЊА