Aktivitete


E mërkurë , 28 dhjetor 2011

MBLEDHJA E DHJETË E KOMISIONIT PËR PUNË DHE POLITIKE SOCIALE

Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, në Mbledhjen e dhjetë, të mbajtur me 22 dhe 27 dhjetor, si trup punues amë në lexim të dytë, shqyrtoi:

më shumë...E enjte, 29 dhjetor 2011

MBLEDHJA E SHTATË E KOMISIONIT PËR MUNDËSI TË BARABARTË NDËRMJET GRAVE DHE BURRAVE

Komisioni për Mundësi të Barabartë ndërmjet Grave dhe Burrave i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në mbledhjen e sotme të 7-të, nënshkroi Memorandum për bashkëpunim me institucionet dhe organizatat për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi: Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi përfaqësuar nga kryetari, z. Dushko Minovski, Avokatia e Popullit të Republikës së Maqedonisë, përfaqësuar nga zëvendësavokati i popullit, znj. Nevenka Krusharovska dhe Lobi maqedonas i grave, përfaqësuar nga drejtori ekzekutiv, znj. Daniella Dimitrievska.

më shumë...E mërkurë , 28 dhjetor 2011

MBLEDHJA E GJASHTËMBËDHJETË E KOMISIONIT PËR SISTEM POLITIK DHE MARRËDHËNIE NDËRMJET BASHKËSIVE

Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, në Mbledhjen e gjashtëmbëdhjetë, të mbajtur me 21 dhjetor 2011, si trup punues amë, e shqyrtoi: 

më shumë...E hënë, 26 dhjetor 2011

MBLEDHJA E DYMBËDHJETË E KOMISIONIT PËR FINANCIM DHE BUXHET

Komisioni për Financim dhe Buxhet i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, në Mbledhjen e nëntëmbëdhjetë, të mbajtur më 23 dhjetor 2011, si trup punues amë shqyrtoi

më shumë...

E hënë, 27 dhjetor 2011

MBLEDHJA E PËRBASHKËT E KOMISIONIT PËR ÇËSHTJE EVROPIANE DHE KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME

Komisioni për Çështje Evropiane dhe Këshilli Nacional për Eurointegrime në Kuvendit e Republikës së Maqedonisë mbajtën mbledhje të përbashkët, në të cilën u diskutua për të tre informatat tremujore lidhur me aktivitetet e realizuara nga Programi Nacional për miratimin e së drejtës së Bashkimit Evropian - Revizioni 2011, për periudhën janar-shtator 2011, të përpiluara nga Sekretariati për Çështje Evropiane të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

më shumë...

më shumë...E enjte, 22 dhjetor 2011

BASHKËPUNIMI I THELLË NDËRMJET MAQEDONISË DHE UKRAINËS DO T'U SJELLË DOBI BANORËVE TË TË DY SHTETEVE

Kryetari i Grupit parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Ukrainës, z. Oliver Spasovski, sot realizoi takim me SH.T. Jurij Honçaruk, ambasador i Ukrainës në Republikën e Maqedonisë. Në takimin ishte e pranishme edhe zëvendësambasadorja e Ukrainës në Republikën e Maqedonisë, znj. Ana Tertiqina dhe z. Harallampie Shokarovski, anëtar i Grupit parlamentar të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Ukrainës.

më shumë...E enjte, 22 dhjetor 2011

PËRVOJAT E KËMBYERA NË SFERËN E LEGJISLACIONIT NDËRMJET MAQEDONISË DHE SERBISË

Komisioni Juridik-Ligjvënës dhe Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Serbisë, realizuan takime me Delegacionin e Komisionit Legjislativ të Kuvendit popullor të Republikës së Serbisë.

më shumë...E hënë, 20 dhjetor 2011

PRES-KONFERENCA E KRYETARIT VELJANOSKI DHE AMBASADORIT STEFANO LLAZARO ME RASTIN E INSTITUTIT PARLAMENTAR

Kam nderin që t'ju përshëndes të gjithëve në një ngjarje kaq të rëndësishme me të cilën e informojmë opinionin për fillimin e punësimeve të 25 profesionistëve të cilët do të punojnë në Institutin parlamentar të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.   Themelimin e Institutit parlamentar e theksuam në Ligjin për Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, ndërsa arritja e funksionalitetit të tij njëkohësisht paraqet edhe përcaktim në Raportin e Bashkimit të Evropës për progresin tonë.

më shumë...E hënë, 20 dhjetor 2011

MBLEDHJA E PESËMBËDHJETË E KOMISIONIT PËR SISTEM POLITIK DHE MARRËDHËNIE NDËRMJET BASHKËSIVE

Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, në Mbledhjen e pesëmbëdhjetë, të mbajtur më 16 dhjetor 2011, me procedure të shkurtuar e shqyrtoi

më shumë...E premte, 16 dhjetor 2011

TAKIMI I KRYETARIT TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Z. TRJAKO VELJANOSKI ME KRYETARIN E SERBISË, Z. BORIS TADIQ

Kryetari i Kuvendit, z. Trajko Veljanoski në takimin e sotëm i theksoi marrëdhëniet e zhvilluara ndërmjet të dy shteteve dhe popujve, të cilat zhvillohen dhe mbindërtohen vazhdimisht, ndërsa në veçanti theksoi ardhmërinë e përbashkët në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Ne si parlament jemi të përgatitur që me kolegët tanë serbë t'i ndajmë të gjitha përvojat që kanë të bëjnë me procesin e integrimit, theksoi Veljanoski. 

më shumë...E enjte, 15 dhjetor 2011

MBLEDHJA E SHTATËMBËDHJETË E KOMISIONIT PËR FINANCIM DHE BUXHET

Komisioni për Financim dhe Buxhet i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, në Mbledhjen e shtatëmbëdhjetë, të mbajtur me 14 dhjetor 2011, si trup punues amë në lexim të dytë shqyrtoi:

më shumë...E enjte, 15 dhjetor 2011

MBLEDHJA E SHTATË E KOMISIONIT PËR SHËNDETËSI

Komisioni për Shëndetësi i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, në mbledhjen e 7-të, të mbajtur sot, si trup punues amë në lexim të dytë e shqyrtoi

më shumë...E enjte, 15 dhjetor 2011

MBLEDHJA E TETË E KOMISIONIT PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE EKONOMI TË UJËRAVE

Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, në mbledhjen e djeshme të 8-të, si trup punues amë ne lexim të dytë shqyrtoi

më shumë...E enjte, 15 dhjetor 2011

MBLEDHJA E DYMBËDHJETË E KOMISIONIT PËR LIDHJE, TRANSPORT DHE EKOLOGJI

Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, në Mbledhjen e dymbëdhjetë, të mbajtur me 14 nëntor 2011, si trup punues amë, e shqyrtoi

më shumë...E enjte, 15 dhjetor 2011

MBLEDHJA E GJASHTËMBËDHJETË E KOMISIONIT PËR FINANCIM DHE BUXHET

Komisioni për Financim dhe Buxhet i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, në Mbledhjen e gjashtëmbëdhjetë, të mbajtur me 12 dhjetor 2011, si trup punues amë në lexim të parë shqyrtoi:

më shumë...

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 12
  •              
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.