СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска

Претседател: АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ

          Членови: ВЕСНА ПЕМОВА
                            ПАВЛЕ САЗДОВ
                            НЕЏАТИ ЈАКУПИ
                            БЕКИМ ЌОКУ
                            ГОЛУПЧО АНГЕЛОВ
                            ПАНЧЕ ОРЦЕВ