СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска

Претседател: МАРИНЕЛА МАРИЧИЌ-ТУШЕВА

          Членови: КОСАНА НИКОЛИЌ-МАЗНЕВА 
                            ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
                            ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
                            АНДРЕЈ ПЕТРОВ
                            НАЏИ ЏЕЛИЛИ
                            МИТРЕ ВЕЛЈАНОСКИ