СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина

Претседател: СИЛВАНА БОНЕВА

          Членови: НАДA СТАНЧЕВСКА
                            ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ
                            РАФЕТ МУМИНОВИЌ
                            ИГОР ИВАНОВСКИ
                            ОЛИВЕР СПАСОВСКИ
                            МЕНДЕ ДИНЕВСКИ