СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија

Претседател: РИСТО МАНЧЕВ

          Членови: АМДИ БАЈРАМ
                            СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА
                            ИРФАН ДЕАРИ
                            ОРХАН ИБРАИМИ
                            ОЛИВЕР СПАСОВСКИ
                            МЕВМЕД ЏЕМАИЛОСКИ