Најави


Четврток, 27 февруари 2014 година, 15.00 часот, Сала „Борис Трајковски“

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА

Предлог на дневен ред:

1.    Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, по скратена постапка.