Делегации

Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ)

 

Делегацијата во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива се состои од шеф, двајца членови и тројца заменик-членови.

 

Шеф на Делегација:   ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ 
Членови:   ЕЛИЗАБЕТА КАНЧЕСКА-МИЛЕВСКА
 МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ
Заменик-членови:   КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА
 ЉУПЧО ДИМОВСКИ
 ГОРАН МИСОВСКИ
Click