Делегации

Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот)

 

Делегацијата во Парламентарното собрание  на Медитеранот се состои од шеф, двајца членови и тројца заменици членови.

 

Шеф на Делегација:   ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ
Членови:   ЕНЕС ИБРАХИМ 
 ТЕУТА БИЉАЛИ
Заменик-членови:   ЧЕДОМИР САЗДОВСКИ
 МИРА СТОЈЧЕВСКА
 AГИМ ШАЌИРИ
Click