Делегации

Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ)


Делегацијата во Парламентарното собрание на Организацијата на безбедност и соработка во Европа се состои од шеф на Делегацијата, двајца членови и тројца заменици членови.

Шеф на Делегација:   ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
Членови:   ЈАГОДА ШАХПАСКА
 РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
Заменик-членови:   АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
 АЛЕКСАНДАР КИРАЦОВСКИ
 ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ
Click