Делегации

Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ)


Делегацијата во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа се состои од Претседателот на Собранието, кој е шеф на Делегацијата,  четири члена и четири заменици членови.

 

Шеф на Делегација:   ТАЛАТ ЏАФЕРИ 
Членови:   ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ
 ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ
 ЏЕВАТ АДЕМИ  
 ТЕУТА БИЉАЛИ
Заменик-членови:   ЈУСУФ ХАСАНИ 
 АНЕТА СИМЕСКА-ДИМОСКА
 СУРИЈА РАШИДИ
 ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИClick