Делегации

Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО)

Делегацијата во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација се состои од шеф, двајца членови и тројца заменици членови.

 

Шеф на Делегација:   ИЛИЈА ДИМОВСКИ
Членови:   КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА

 
   Заменик-членови:   КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
 ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ
 АФРИМ ГАШИ

 

   
 

Click