Пратеници

 

 

 

 

 

СУРИЈА РАШИДИ


Член на Алијанса за Албанците. Роден на 17.4.1965 во с.Радолишта, Струга. Албанец. Дипломиран машински инженер, Машински факултет, Универзитет Приштина.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-претседател
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за култура, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грузија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Конгресот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член


Е-пошта: S.Rasidi@sobranie.mk

Click