АЛТЕРНАТИВА

 

 

 

 

 

АФРИМ ГАШИ


Член на Алтернатива. Роден на 9.11.1977 во Скопје. Албанец. Магистер, ИСППИ, УКИМ.


Активности во Собранието:

 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член

 

Е-пошта: A.Gasi@sobranie.mk

 

 

 

 

 

САФИЈЕ САДИКИ-ШАИНИ


Член на Алтернатива. Родена на 4.5.1988 во Слупчане. Албанка. Магистер по информатички науки, Тетовски универзитет.

 

Активности во Собранието:

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член

 

Е-пошта: S.SadikiShaini@sobranie.mk

 

 

 

 

 


СКЕНДЕР РЕЏЕПИ


Член на Алтернатива. Роден на 3.4.1968 во Скопје. Албанец. Филозофски факултет, ТУ.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-претседател
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за Црноморска економска соработка (ПАБСЕК), член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Индија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член


Е-пошта:
S.Rexhepi@sobranie.mk

 

 

 

 

 


ХУСНИ ИСМАИЛИ


Член на Алтернатива. Роден на 23.6.1963 во Тетово. Албанец. Магистер, доктор, специјалист, Универзитет во Тетово.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за труд и социјална политика, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 •  Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Арапскиот Залив, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

Е-пошта: H.Ismaili@sobranie.mk
*** Податоците не се целосни.

Click