Пратеници

 

 

 

 

 

БЕДРИ ФАЗЛИ


Член на ДУИ. Роден на 17.12.1972 во с. Стримница, Тетово. Албанец. Магистер, Приштина.

 

Активности во Собранието: 

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за здравство, заменик-претседател
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Арапскиот Залив, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

Е-пошта: B.Fazli@sobranie.mk

Click