Пратеници

ФЉОРИН БЕСИМИ


Член на ДУИ. Роден на 20.3.1974 година во Тетово. Албанец. Специјалист гинеколог-акушер, Медицински факултет.

Click