ДУИ

 

 

 

 

 

 

АЛИ АХМЕТИ 


Член на ДУИ. Роден на 4.1.1959 во с. Зајас. Албанец. Педагог. 

 

Е-пошта: A.Ahmeti@sobranie.mk

 

 

 

 

АРБАНА ПАШОЛИ


Член на ДУИ. Родена на 19.4.1981 во Дебар. Албанка. Институт за психологија, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието: 

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, претседател

 

Е-пошта: A.Pasholi@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

АРБЕН ЗИБЕРИ


Член на ДУИ. Роден на 23.5.1981 во Скопје. Албанец. Доктор по медицина, Медицински факултет.

 

Активности во Собранието: 

 • Комисија за здравство, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Индија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член

Е-пошта: A.Ziberi@sobranie.mk

 

 

 

 

 

АРБЕР АДЕМИ 


Член на ДУИ. Роден на 25.9.1985 во Куманово. Албанец. Има завршено докторски студии на Универзитетот на Тирана, Република Албанија. 

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за европски прашања, претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член


Е-пошта: ar.ademi@sobranie.mk

 

 

 

 

АРТА БИЉАЛИ-ЗЕНДЕЛИ


Член на ДУИ. Родена на 11.4.1981 во Приштина, Косово. Албанка. Доктор на науки, Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје, УКИМ.

 

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член 
 • Комисија за уставни прашања, заменик-претседател
 • Комисија за европски прашања, заменик-претседател
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО), шеф на Делегација
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член


Е-пошта
: A.BilaliZendeli@sobranie.mk

 

 

 

 

БАЈРАМ КАДРИЈА


Член на ДУИ. Роден на 14.12.1975 во Гостивар. Албанец. Факултет за ликовни уметности - дипломиран графичар.

 

Активности во Собранието: 

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член

 

Е-пошта: B.Kadrija@sobranie.mk

 

 

 

 

 

БЕДРИ ФАЗЛИ


Член на ДУИ. Роден на 17.12.1972 во с. Стримница, Тетово. Албанец. Магистер, Приштина.

 

Активности во Собранието: 

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за здравство, заменик-претседател
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Арапскиот Залив, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

Е-пошта: B.Fazli@sobranie.mk

 

 

 

 

 

БЕРАТ АЈДАРИ


Член на ДУИ. Роден на 10.2.1981 во с. Слупчане, Липково. Албанец. Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член


Е-пошта:
B.Ajdari2@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ВЈОЛЦА АДЕМИ


Член на ДУИ. Родена на 7.1.1971 во Гостивар. Албанка. Педагошки факултет „Климент Охридски“ - Скопје; ДТУ.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за Црноморска економска соработка (ПАБСЕК), член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член

Е-пошта: V.Ademi@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ИЗЕТ МЕЏИТИ


Член на ДУИ. Роден на 8.2.1977 година во Скопје. Албанец. Магистер, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.


Активности во Собранието:

 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на: Република Казахстан, Киргистанска Република, Република Таџикистан, Република Узбекистан и Туркменистан, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Конгресот на САД, член

 

Е-пошта: I.Mexhiti@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ИСМАИЛ ЈАХОСКИ


Член на ДУИ. Роден на 4.3.1963 во Пласница. Турчин. Дипломиран економист, Економски факултет.

 

Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Унгарија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член

Е-пошта: I.Jahoski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

МЕРИТА КОЛЧИ КОЏАЏИКУ 


Член на ДУИ. Родена на 1.5.1958 во Скопје. Албанка. Има завршено Педагошки факултет.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Азербејџан, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член


Е-пошта:
M.KolciKo@sobranie.mk

 

 

 

 

 

РИНА АЈДАРИ

 

Член на ДУИ. Родена на 9.6.1984 година во Тетово. Албанка. Магистер, Универзитет на Југоисточна Европа.


Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Авганистан, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грузија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член


Е-пошта: r.ajdari@sobranie.mk

 

ТАЛАТ ЏАФЕРИ 


Роден: 15.4.1962, с. Форино, Гостивар

Националност: Албанец, државјанин на Репубика Северна Македонија

Познавање на јазици: албански, македонски, српско-хрватски, англиски

Брачен статус: Женет, татко на две деца


Активности во Собранието:

 • Комисија за уставни прашања, претседател
 • Делегација на Собранието во Интерпарламентарната унија (ИПУ), шеф на Делегација
 • Делегација на Собранието во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), шеф на Делегација 


Претходни активности во Собранието
:

 • Координатор на Пратеничка група на ДУИ
 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Комисија за уставни прашања, претседател
 • Законодавно-правна комисија, член 
 • Комисија за оценување на основаноста на Предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на претседателот на Република Македонија, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за Безбедност и Контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик- член
 • Делегација на Собранието во Интерпарламентарната унија (ИПУ), шеф на Делегација
 • Делегација на Собранието во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), шеф на Делегација
 • Делегација на Собранието во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација, со статус на придружна делегација (ПС НАТО), шеф на делегација
 • Делегација во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Пратеничка група на Собранието за соработка со Парламентот на Република Косово, претседател
 • Пратеничка група на Собранието за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието за соработка со парламентите на Балтичките земји: Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието за соработка со Парламентот на Чешката Република, член


Претходно искуство

 • 2016 Пратеник, член на ДУИ 
 • 2014-2016 Пратеник, член на ДУИ 
 • 2013-2014 Министер за одбрана 
 • 2011-2013 Пратеник, член на ДУИ 
 • 2008-2011 Пратеник, член на ДУИ 
 • 2004-2006 Заменик-министер за одбрана 
 • 2002-2004 Пратеник, член на ДУИ 
 • 1992-2001 Офицер во АРМ
 • 1985-1991 Офицер во ЈНА


Образование
:

 • 2013 -  Магистер по одбрана
 • 1996 - 1998 Постдиопломски студии - Специјализација за Командни и Штабни должности на Воена Академија “Генерал Михајло Апостолски”- Скопје
 • 1981 - 1985 Воена Академија на Копнена Војска - Смер Пешадија, Белград и Сараево
 • 1977 - 1981 Средно образование: Воена Гимназија, Белград
 • 1969 - 1977 Основно образование: “Përparimi” Чегране, Гостивар

Е-пошта: pretsedatel@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ФИСНИКЕ БЕКТEШИ ШАЌИРИ


Член на ДУИ. Родена на 26.6.1988 во с. Гајре, Тетово. Албанка. Доктор, Докторски студии - УКИМ; Дипломски и мастер студии - Универзитет во Тетово.

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, потпретседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член

 

Е-пошта: F.BektesiShakiri@sobranie.mk

Click