Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Државни советници


Снежана Гушева
- Државен советник за политички систем

Линдита  Ахмед Јашари - Државен советник за политички систем

Марија Алексовска - Државен советник за законодавство

Фелек Касами - Државен советник за законодавство

Славица Бицевска - Државен советник за јавни дејности

Ѓулсер Клинче- Државен советник за јавни дејности

Лиман Авдиу - Државен советник за меѓународна соработка

Анкица Крстевска - Државен советник за меѓународна соработка