Парламентарна библиотека

Наслов::
Наслов на оригиналот:
Автор:
ISBN:
Место на издавање:
Издавач:
Година на издавање:
Јазик:
Последна година на издание:
Писмо:
Број на страници: