За Собранието

Охридска сала

НАМЕНА: Салата се користи исклучиво од претседателот на Собранието за протоколарни активности, потпишување на изјави, работни состаноци и друго.

ЕНТЕРИЕРНО УРЕДУВАЊЕ: Со ентериерното уедување во 1954 година изведена е резба на ѕидовите, таванот, вратите и столицита со народни мотиви од поднебјето на Македонија: геометриски, растителни и зооморфни мотиви, како и човечки фигури. Резбата е изработена од мајстори на охридската резбарска школа и по нив салата е наречена Охридска сала.

Легенда за навигација низ виртуелната тура:

кликнете и влечете во саканата насока

насока на движење

можност за зголемување, се појавува на средината на сликата

зголемување на прегледот, повлечете нагоре

намалување на прегледот, повлечете надолу