Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација

 

Претседател:  Иван Стоилковиќ
Членови: 1. 
2. Крсто Мукоски
3. Љупчо Димовски
4. Џеват Адеми
5. Љубиша Николиќ
6. Соња Мираковска