Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија

 

претседател:  РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
членови:  1. МЕРИ ЛАЗАРОВА
2. САШКО АТАНАСОВ
3. МАЈА МОРАЧАНИН 
4. ЕЛИЗАБЕТА КАНЧЕСКА-МИЛЕВСКА
5. 
6. ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ
7. ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд

 

претседател:   ЗОРАН ИЛИОСКИ
членови:  1. СОЊА МИРАКОВСКА
2. БЕТИАН КИТЕВ
3. МИРА СТОЈЧЕВСКА
4. МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ
5. КРСТО ЈОВАНОВСКИ
6. ВЕСНА ПЕМОВА
7. ЗИАДИН СЕЛА

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија

 

Претседател:  ЕЈУП АЉИМИ
Членови: 1. ЃУЛУМСЕР КАСАПИ
2. БЕТИ РАБАЏИЕВСКА-НАУМОВСКА
3. МИЛЕВА ЃОРГИЕВА
4. ИВАН ИВАНОВ
5. ИЛИЈА ДИМОВСКИ
6. НОЛА ИСМАЈЛОСКА-СТАРОВА
7. РЕЏЕП МЕМЕДИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија

 

претседател:  ЈУЛИАНА НИКОЛОВА
членови: 1. КОСТАДИН АЦЕВСКИ
2. ДИМЕ ВЕЛКОВСКИ
3. AГИМ ШАЌИРИ
4. ПАВЛИНЧЕ ЧЕСТОЈНОВА
5. НОЛА ИСМАЈЛОСКА-СТАРОВА
6. ИВАН ИВАНОВ 
7. СУРИЈА РАШИДИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија

 

претседател:  САШКО КОСТОВ
членови: 1. СЛАВИЦА ШУМАНСКА-МИТЕВА
2. 
3. РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
4. ВАНКОВЕР МАНЧЕВ
5. СЛАЃАНА МИТОВСКА
6. ГОРАН МАНОЈЛОСКИ
7. ТЕУТА БИЉАЛИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина

 

Претседател:  ЗЕЌИР РАМЧИЛОВИЌ 
Членови: 1. ЃУЛУМСЕР КАСАПИ 
2. АЛИЈА КАМБЕРОСКИ
3. ФЕРИД МУХИЌ 
4. AГИМ ШАЌИРИ
5. ЉУБЕН АРНАУДОВ
6. ДАФИНА СТОЈАНОСКА
7. НЕЏБЕДИН КАРЕМАНИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија

 

Претседател:  ИЛИЈА ДИМОВСКИ
Членови: 1. ФРОСИНА ТАШЕВСКА-РЕМЕНСКИ
2. ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ
3. ГОРАН МИСОВСКИ
4. РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
5. БОРИС ЗМЕЈКОВСКИ
6. АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
7. РЕЏЕП МЕМЕДИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток

 

Претседател:  МУХАМЕД ЗЕЌИРИ 
Членови: 1. ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ
2. РУБИН ЗЕМОН
3. АРТАН ГРУБИ
4. ГОРАН МАНОЈЛОСКИ
5. ПАНЧО МИНОВ
6. ЈУСУФ ХАСАНИ 
7. НЕЏБЕДИН КАРЕМАНИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија

 

Претседател:  ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
Членови: 1. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
2. ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
3. ЈАГОДА ШАХПАСКА
4. ШПРЕСА ХАДРИ 
5. ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ
6. ИЛИЈА ДИМОВСКИ
7. РЕЏЕП МЕМЕДИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција

 

Претседател:  ИРЕНА СТЕФОСКА
Членови: 1. ЛИДИЈА ТАСЕВСКА
2. НИКИЦА КОРУБИН
3. ЕЈУП АЉИМИ 
4. НИКОЛА ПОПОСКИ  
5. ТРАЈЧО ДИМКОВ 
6. ИЛИЈА ДИМОВСКИ
7. ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска

 

Претседател: 
Членови: 1. ИВАНА ТУФЕГЏИЌ
2. МЕРИ ЛАЗАРОВА
3. AГИМ ШАЌИРИ
4. ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА 
5. КРСТО ЈОВАНОВСКИ
6. ИВАН СТОИЛКОВИЌ 
7. ТЕУТА БИЉАЛИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија

 

Претседател: ЈУСУФ ХАСАНИ 
Членови: 1. ФЕРИД МУХИЌ 
2. ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ
3. ИВАНА ТУФЕГЏИЌ
4. МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ 
5. МАГДАЛЕНА МАНАСКОВА
6. БОРИС ЗМЕЈКОВСКИ
7. 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел

 

Претседател: НИКОЛА ПОПОСКИ 
Членови: 1. КЕТИ СМИЛЕСКА
2. САШКО АТАНАСОВ
3. ТАТЈАНА ПРЕНТОВИЌ
4. ШПРЕСА ХАДРИ 
5. 
6. ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
7. ЗОРАН ИЛИОСКИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран

 

Претседател: АГИМ МУРТЕЗАНОВ
Членови: 1. РУБИН ЗЕМОН
2. ПАНЧЕ ИВАНОВ
3. ЈОВАН МИТРЕСКИ
4. АМДИ БАЈРАМ
5. БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ 
6. БОРИС ЗМЕЈКОВСКИ
7. НЕЏБЕДИН КАРЕМАНИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска

 

Претседател: ЧЕДОМИР САЗДОВСКИ
Членови: 1. ЈАГОДА ШАХПАСКА
2. МИЛЕВА ЃОРГИЕВА
3. САМКА ИБРАИМОСКИ
4. АРТАН ГРУБИ
5. СУРИЈА РАШИДИ 
6. 
7. КРСТО МУКОСКИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка

 

Претседател: КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА
Членови: 1. ПАНЧЕ ИВАНОВ 
2. КЕТИ СМИЛЕСКА
3. ЕЈУП АЉИМИ 
4. ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ
5. ЧЕДОМИР САЗДОВСКИ
6. МАГДАЛЕНА МАНАСКОВА
7. БЛАГИЦА ЛАСОВСКА

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија

 

Претседател: БЕТИАН КИТЕВ
Членови: 1. ЈУЛИАНА НИКОЛОВА
2. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
3. ЕЈУП АЉИМИ 
4. ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
5. ЕЛИЗАБЕТА КАНЧЕСКА-МИЛЕВСКА
6. ДАНИЕЛА РАНГЕЛОВА
7. ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија

 

Претседател:  АЛЕКСАНДАР КИРАЦОВСКИ
Членови: 1. ДИМЕ ВЕЛКОВСКИ
2. ЕНЕС ИБРАХИМ 
3. ГОРАН МИСОВСКИ
4. ЕЈУП АЉИМИ 
5. СТОЈАН МИЛАНОВ

6. БЛАГИЦА ЛАСОВСКА

7. ДРАГАН ДАНЕВ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада

 

Претседател: ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ
Членови: 1. 
2. МИЛЕВА ЃОРГИЕВА
3. ДИМЕ ВЕЛКОВСКИ
4. БРАНКО МАНОИЛОВСКИ 
5. ЗИАДИН СЕЛА 

6. ЈОХАН ТАРЧУЛОВСКИ

7. КРСТО МУКОСКИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина

 

Претседател: ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
Членови: 1. ЈАГОДА ШАХПАСКА
2. АНЕТА СИМЕСКА-ДИМОСКА
3. ТАЊА КОВАЧЕВ
4. AГИМ ШАЌИРИ
5. СУРИЈА РАШИДИ

6. ВЕСНА ПЕМОВА

7. ЈОХАН ТАРЧУЛОВСКИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово

 

Претседател: АФРИМ ГАШИ
Членови: 1. ТАТИЈАНА ЛАЛЧЕВСКА
2. АЛИЈА КАМБЕРОСКИ
3. САМКА ИБРАИМОСКИ
4. ЉУБЕН АРНАУДОВ
5. ЗЕЌИР РАМЧИЛОВИЌ 
6. НОЛА ИСМАЈЛОСКА-СТАРОВА
7. ЏЕВАТ АДЕМИ 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите 

 

Претседател: ЕМИЛИЈА АЛЕКСАНДРОВА
Членови: 1. НИКИЦА КОРУБИН
2. КОСТАДИН АЦЕВСКИ
3. СОЊА МИРАКОВСКА
4. МУХАМЕД ЗЕЌИРИ 
5. РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
6. ЉУПЧО ДИМОВСКИ
7. МАГДАЛЕНА МАНАСКОВА

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург

 

Претседател: БЛАГИЦА ЛАСОВСКА
Членови: 1. 
2. САШКО АТАНАСОВ
3. СЛАВИЦА ШУМАНСКА-МИТЕВА
4. РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
5. ЧЕДОМИР САЗДОВСКИ
6. АМДИ БАЈРАМ
7. МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар

 

Претседател: ЗОРАН ЃОРЃИЕВСКИ
Членови: 1. ЈОВАН МИТРЕСКИ
2. АГИМ МУРТЕЗАНОВ
3. ФЕРИД МУХИЌ 
4. ЏЕВАТ АДЕМИ 
5. НАДА ЦИПУШЕВА
6. ПАНЧО МИНОВ
7. ГОРАН МАНОЈЛОСКИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија

 

Претседател: ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ
Членови: 1. ЈОВАН МИТРЕСКИ
2. ДАЛИБОР БОГДАНОВСКИ

3. МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЌ
4. МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ
5. ЗОРАН ЃОРЃИЕВСКИ
6. БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ 
7. ЕМИЛИЈА АЛЕКСАНДРОВА

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска

 

Претседател: АЛЕКСАНДАР КИРАЦОВСКИ
Членови: 1. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
2. ТАЊА КОВАЧЕВ

3. ШПРЕСА ХАДРИ
4. ИЛИЈА ДИМОВСКИ
5. ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ
6. АНЕ ЛАШКОСКА
7. РЕЏЕП МЕМЕДИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска

 

Претседател: ТАТЈАНА ПРЕНТОВИЌ
Членови: 1. РИСТЕ ТАШЕВ
2. ЈУЛИАНА НИКОЛОВА

3. БРАНКО МАНОИЛОВСКИ
4. ЧЕДОМИР САЗДОВСКИ
5. ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
6. СЛАЃАНА МИТОВСКА
7.

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република

 

Претседател: БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ
Членови: 1. ТАТЈАНА ПРЕНТОВИЌ
2. ИРЕНА СТЕФОСКА

3. ЛИДИЈА ТАСЕВСКА
4. ЏЕВАТ АДЕМИ 
5. СТОЈАН МИЛАНОВ
6. ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
7. ДРАГАН ЦУКЛЕВ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија

 

Претседател: ПАНЧО МИНОВ
Членови: 1. САШКО КОСТОВ
2. ЕНЕС ИБРАХИМ

3. МЕРИ ЛАЗАРОВА
4. AГИМ ШАЌИРИ
5. ИВАН СТОИЛКОВИЌ
6. БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ 
7. МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација

 

Претседател: ДИМЕ ВЕЛКОВСКИ
Членови: 1. ТАТИЈАНА ЛАЛЧЕВСКА
2. ЖАКЛИНА ЛАЗАРЕВСКА

3. ЏЕВАТ АДЕМИ 
4. ИВАН СТОИЛКОВИЌ
5. ЉУПЧО ДИМОВСКИ
6. ПАВЛИНЧЕ ЧЕСТОЈНОВА
7. ТРАЈЧО ДИМКОВ 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД

 

претседател: АРТАН ГРУБИ
членови: 1. ГОРАН МИСОВСКИ
2. 
3. АЛЕКСАНДАР КИРАЦОВСКИ
4. ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
5. НИКОЛА ПОПОСКИ 
6. ИЛИЈА ДИМОВСКИ
7. АФРИМ ГАШИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република

 

претседател: СОЊА МИРАКОВСКА
членови: 1. АНЕТА СИМЕСКА-ДИМОСКА
2. РИСТЕ ТАШЕВ
3. ПАНЧЕ ИВАНОВ 
4. АРТАН ГРУБИ
5. САШО ВАСИЛЕВСКИ
6. ЗОРАН ИЛИОСКИ
7. ВАСИЛ ПИШЕВ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија

 

претседател: НАДА ЦИПУШЕВА
членови: 1. ФРОСИНА ТАШЕВСКА-РЕМЕНСКИ
2. ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
3. ДАЛИБОР БОГДАНОВСКИ
4. ШПРЕСА ХАДРИ 
5. СЛАЃАНА МИТОВСКА
6. ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
7. НЕЏБЕДИН КАРЕМАНИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија

 

претседател: ИВАН СТОИЛКОВИЌ 
членови: 1. КОСТАДИН АЦЕВСКИ
2. ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ
3. МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЌ
4. МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ
5. ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ
6. ИЛИЈА ДИМОВСКИ
7. ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција

 

Претседател:  ЕНЕС ИБРАХИМ 
Членови: 1. АЛИЈА КАМБЕРОСКИ
2. МУХАМЕД ЗЕЌИРИ
3. АРТАН ГРУБИ
4. НИКОЛА МИЦЕВСКИ
5. АМДИ БАЈРАМ
6. ЈУСУФ ХАСАНИ 
7. ТЕУТА БИЉАЛИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина

 

Претседател: ЈОВАН МИТРЕСКИ
Членови: 1. МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЌ
2. САМКА ИБРАИМОСКИ
3. АРТАН ГРУБИ
4. ВЕСНА ПЕМОВА
5. ВАСИЛ ПИШЕВ
6. ДРАГАН ЦУКЛЕВ
7. АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија

 

Претседател: САШО ВАСИЛЕВСКИ
Членови: 1. НИКИЦА КОРУБИН
2. ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ
3. КЕТИ СМИЛЕСКА
4. БРАНКО МАНОИЛОВСКИ 
5.
6. НИКОЛА МИЦЕВСКИ
7. ВЕСНА ДАМЧЕВСКА-ИЛИЕВСКА

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска

 

Претседател: АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
Членови: 1. ЏЕВАТ АДЕМИ 
2. ДАЛИБОР БОГДАНОВСКИ
3. ИРЕНА СТЕФОСКА
4. МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ
5. ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
6. ВАСИЛ ПИШЕВ
7. МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република

 

Претседател: ПАНЧЕ ИВАНОВ
Членови: 1. БЕТИАН КИТЕВ 
2. СНЕЖАНА КАЛЕСКА-ВАНЧЕВА 
3. ЛИДИЈА ТАСЕВСКА
4. НИКОЛА ПОПОСКИ 
5. ВЕСНА ДАМЧЕВСКА-ИЛИЕВСКА
6. ДАНИЕЛА РАНГЕЛОВА
7. ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија

 

Претседател: НЕЏБЕДИН КАРЕМАНИ
Членови: 1. 
2. ФЕРИД МУХИЌ
3. 
4. ЖАКЛИНА ПЕШЕВСКА
5. 
6. ДРАГАН ЦУКЛЕВ
7. АРТАН ГРУБИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска

 

Претседател:  ДАНИЕЛА РАНГЕЛОВА
Членови: 1. БЕТИ РАБАЏИЕВСКА-НАУМОВСКА
2. КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА
3. БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ
4. ШПРЕСА ХАДРИ 
5. ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
6. ДРАГАН ДАНЕВ
7. ТЕУТА БИЉАЛИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора

 

Претседател: ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
Членови: 1. АГИМ МУРТЕЗАНОВ
2. БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ
3. СНЕЖАНА КАЛЕСКА-ВАНЧЕВА 
4. МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ
5. ВАНКОВЕР МАНЧЕВ
6. ЉУБЕН АРНАУДОВ
7. РЕЏЕП МЕМЕДИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република

 

Претседател: ЈАГОДА ШАХПАСКА
Членови: 1. АНЕТА СИМЕСКА-ДИМОСКА
2. БЕТИ РАБАЏИЕВСКА-НАУМОВСКА
3. ЏЕВАТ АДЕМИ
4. ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
5. ЖАКЛИНА ПЕШЕВСКА
6. КРСТО МУКОСКИ
7. ТЕУТА БИЉАЛИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација

 

Претседател: ЏЕВАТ АДЕМИ 
Членови: 1. КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА
2. МИРА СТОЈЧЕВСКА
3. АЛЕКСАНДАР КИРАЦОВСКИ
4. ПАВЛИНЧЕ ЧЕСТОЈНОВА
5. ДРАГАН ДАНЕВ
6. ДАФИНА СТОЈАНОСКА
7. АФРИМ ГАШИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска

 

Претседател: ЖАКЛИНА ЛАЗАРЕВСКА
Членови: 1. МИРА СТОЈЧЕВСКА
2. МАЈА МОРАЧАНИН 
3. ШПРЕСА ХАДРИ 
4. ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
5. ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
6. АНЕ ЛАШКОСКА
7. ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија

 

Претседател: ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
Членови: 1. ИРЕНА СТЕФОСКА
2. САШКО КОСТОВ
3. ТАТИЈАНА ЛАЛЧЕВСКА
4. БРАНКО МАНОИЛОВСКИ 
5. ЉУПЧО ДИМОВСКИ
6. ПАВЛИНЧЕ ЧЕСТОЈНОВА
7. МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ
Click