Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Авганистан

 

претседателка:  Љатифе Шиковска
членови:  1. Силвана Ангелевска
2. Александар Велјановски
3. Марија Петрушевска
4. Белкиса Зеќири
5. Жаклина Лазаревска
6. Рина Ајдари
7. Халил Снопче

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд

 

претседател: 
членови:  1. Бојан Стојаноски
2. Љупчо Пренџов
3.
4. Моника Зајкова
5. Лазе Таневски
6. Рина Ајдари
7. Абдула Салиу

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија

 

претседател:  Арбер Адеми
членови:  1. Ане Лашкоска
2. Силвана Ангелевска
3. Мирче Аџиоски
4. Маја Морачанин
5. Драгица Ѓавочанова
6. Марија Ангелова
7. Халил Снопче

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија

 

претседател:  Изет Меџити
членови:  1. Игор Здравковски
2. 
3. Лидија Петкоска
4. Јован Митрески
5. Љупчо Балкоски
6. Бастри Бајрами
7. Илире Даути

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Азербејџан

 

претседател:  Енес Ибрахим
членови:  1. Златко Пенков
2. 
3. 
4. Бејџан Иљас
5. Емилија Рамбабова
6. Мерита Колчи-Коџаџику
7. Елми Азири

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на балтичките земји
Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија

 

претседател:  Моника Зајкова
членови:  1. Дајанчо Ефтимов
2. Велика Стојкова-Серафимовска
3. Бојан Стојаноски
4. 
5. Емилија Рамбабова
6. Арта Билали-Зендели
7. Атнан Незири

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија

 

претседател:  Зиадин Села
членови:  1. Бети Стаменкоска-Трајкоска
2. Даниела Христова
3. Мирче Аџиоски
4. Мартин Костовски
5. Бисера Костадиновска-Стојчевска
6. Даниела Маркоска
7. Арбана Пашоли

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина

 

претседател:  Зеќир Рамчиловиќ
членови:  1. Дафина Стојаноска
2. Лидија Петкоска
3. 
4. Мартин Костовски
5. Бастри Бајрами
6. Арта Билали-Зендели
7. Скендер Реџепи

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија

 

претседател:  Илија Николовски
членови:  1. Дафина Стојаноска
2. 
3. Александар Николоски
4. 
5. Соња Мираковска
6. Бедри Фазли
7. Халил Снопче

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот Исток и Арапскиот Залив

 

претседател:  Хусни Исмаили
членови:  1. Златко Пенков
2. Зоранчо Јованчев
3. Стојан Миланов
4. Моника Зајкова
5. Дарко Каевски
6. Соња Михаиловска
7. Бедри Фазли

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија

 

претседател:  Антонијо Милошоски
членови:  1. Владо Мисајловски
2. Никола Мицевски
3. Маја Морачанин
4. Жаклина Лазаревска
5. Бастри Бајрами
6. Арбер Адеми
7. Африм Гаши

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грузија

 

претседател:  Никола Мицевски
членови:  1. Даниела Маркоска
2. Мухамет Кадриов
3. Бастри Бајрами
4. Ели Панова
5. Петар Ристески
6. Ане Лашкоска

7. Рина Ајдари
8. Сурија Рашиди

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција

 

претседател:  Бајрам Кадрија
членови:  1. Миле Лефков
2. 
3. Александар Николоски
4. Илија Николовски
5. Даниела Маркоска
6. Фадил Зендели
7. Сафије Садики-Шаини

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска

 

претседател:  Марија Георгиевска 
членови:  1. Петар Ристески
2. Марија Петрушевска
3. Олга Лозановска
4. Ненад Коциќ
5. Фадил Зендели
6. Бајрам Кадрија
7. Илире Даути

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Индија

 

претседател:  Скендер Реџепи
членови:  1. Ели Панова
2. 
3. Бети Стаменкоска-Трајкоска
4. Емилија Рамбабова
5. 
6. Коле Чаракчиев
7. Арбен Зибери

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија

 

претседател:  Снежана Калеска-Ванчева
членови:  1. Александар Велјановски
2. Петар Ристески
3. Јадранка Поцкова
4. Марија Георгиевска
5. Славјанка Петровска
6. Фиснике Бектеши-Шаќири
7. Скендер Реџепи

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел

 

претседател:   Рашела Мизрахи
членови:  1. Гордана Сиљановска-Давкова
2. Александар Николоски
3. Дарко Каевски
4. Павле Трајанов
5. Славјанка Петровска
6. Изет Меџити
7. Сурија Рашиди

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран

 

претседател:   Хусни Исмаили
членови:  1. Ангелинка Петкова
2. Миле Лефков
3. Петар Ристески
4. Миле Талевски
5.  Лидија Тасевска
6.  Белкиса Зеќири
7. Фиснике Бектеши-Шаќири

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Ирска

 

претседател:  Игор Здравковски
членови:  1.Никола Мицевски
2. Борислав Крмов
3. Кастриот Реџепи 
4. Мирослав Јовановиќ
5. Даниела Маркоска
6. Фиснике Бектеши-Шаќири  
7. Атнан Незири

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка

 

претседател:  Лолита Ристова
членови:  1. Жаклина Пешевска
2. Бране Петрушевски
3. Лидија Петкоска
4. Диме Велковски
5. Миле Талевски
6. Вјолца Адеми
7. Абдула Салиу

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Италија

 

претседател:  Елми Азири
членови:  1. Силвана Ангелевска
2. Даниела Христова
3. Благица Ласовска
4. Белкиса Зеќири
5. Бети Рабаџиевска-Наумовска
6. Бастри Бајрами
7. Исмаил Јахоски

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија

 

претседател:  Диме Велковски
членови:  1. Стојан Миланов
2.
3. Мирче Аџиоски
4. Даниела Колева
5. Мартин Костовски
6. Берат Ајдари
7. Зиадин Села

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Канада

 

претседател: 
членови:  1. Јован Јаулески
2. Ѓорѓија Сајкоски
3. Диме Велковски
4. Фадил Зендели
5. Фаница Николоска
6. Мерита Колчи-Коџаџику
7. Сафије Садики-Шаини

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на:
Република Казахстан, Киргистанска Република, Република Таџикистан, Република Узбекистан и Туркменистан

 

претседател:  Енес Ибрахим
членови:  1. Здравко Трајанов
2. Јован Јаулески
3. Силвана Ангелевска
4. Даниела Маркоска
5. Ненад Коциќ
6. Изет Меџити
7. Абдула Салиу

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина

 

претседател:  Владо Мисајловски
членови:  1. Лидија Петкоска
2. Игор Здравковски
3. Марија Георгиевска 
4. Јован Митрески
5. Горан Мисовски
6. Бајрам Кадрија
7. Африм Гаши

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово

 

претседател:  Африм Гаши
членови:  1. Бети Стаменкоска-Трајкоска
2. Здравко Трајанов
3. Бојан Стојаноски
4. Бејџан Иљас
5. Фадил Зендели
6. Боби Мојсоски
7. Изет Меџити

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите 

 

претседател:  Љупчо Димовски
членови:  1. Борислав Крмов
2. Рашела Мизрахи
3.
4. Боби Мојсоски
5. Лидија Тасевска
6. Исмаил Јахоски
7. Атнан Незири

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург

 

претседателка:  Марија Петрушевска
членови:  1. Олга Лозановска
2. Бети Стаменкоска-Трајкоска
3. Марија Костадинова
4. Марија Ангелова
5. Драгица Ѓавочанова
6. Рина Ајдари
7. Артина Ќазими

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар

 

претседател:  Љупчо Пренџов
членови:  1. Даниела Христова
2. Златко Пенков
3. Даниела Николова
4. Даниела Колева
5. Панчо Минов
6. Вјолца Адеми
7. Артина Ќазими

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија

 

претседателка:  Олга Лозановска
членови:  1. Дајанчо Ефтимов
2. Иванка Василевска
3. Диме Велковски
4. Јован Митрески
5. Лазе Таневски
6. Арбер Адеми
7. Сурија Рашиди

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска

 

претседател:  Кастриот Реџепи 
членови:  1. Александар Николоски
2. Игор Јанушев
3. Гордана Сиљановска-Давкова
4. Марија Ангелова
5. Бисера Костадиновска-Стојчевска
6. Арбер Адеми
7. Зиадин Села

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска

 

претседателка:  Фаница Николоска
членови:  1. Синиша Стојаноски
2. Јадранка Поцкова
3. Марија Петрушевска
4. Мирослав Јовановиќ
5. Емилија Рамбабова
6. Арбен Зибери
7. Сафије Садики-Шаини

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република

 

претседателка:  Арбана Пашоли
членови:  1. Рашела Мизрахи
2. Иванка Василевска
3. Љупчо Пренџов
4. Кастриот Реџепи 
5. Жаклина Лазаревска
6. Белкиса Зеќири
7. Атнан Незири

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Романија

 

претседател:  Панчо Минов
членови:  1. Ане Лашкоска
2. Јадранка Поцкова
3. Ангелинка Петкова
4. Љатифе Шиковска
5. Љупчо Балкоски
6. Рина Ајдари
7. Артина Ќазими

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација

 

претседател:  Павле Трајанов
членови:  1. Љупчо Димовски
2. Иван Стоилковиќ
3. Ане Лашкоска
4. Коле Чаракчиев
5. Љупчо Балкоски
6. Бедри Фазли
7. Скендер Реџепи

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Конгресот на САД

 

претседател: 
членови:  1. Игор Јанушев
2. Владо Мисајловски
3. 
4. Павле Трајанов
5. Бастри Бајрами
6. Изет Меџити
7. Сурија Рашиди

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република

 

претседателка:  Славјанка Петровска
членови:  1. Жаклина Пешевска
2. Ели Панова
3. Здравко Трајанов
4. Марија Костадинова
5. Соња Мираковска
6. Исмаил Јахоски
7. Елми Азири

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија

 

претседател:  Александар Велјановски
членови:  1. Благица Ласовска
2. Љупчо Димовски
3. Белкиса Зеќири
4. Жаклина Лазаревска
5. Бети Рабаџиевска-Наумовска
6. Берат Ајдари
7. Зиадин Села

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија

 

претседател:  Иван Стоилковиќ
членови:  1. Бране Петрушевски
2. Зоранчо Јованчев
3. Лазе Таневски
4. Илија Николовски
5. Мирослав Јовановиќ
6. Мерита Колчи-Коџаџику
7. Абдула Салиу

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција

 

претседател:  Бејџан Иљас
членови:  1. 
2. Никола Мицевски
3. Игор Јанушев
4. Енес Ибрахим
5. Мерита Колчи-Коџаџику
6. Зеќир Рамчиловиќ
7. Хусни Исмаили

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Украина

 

претседател:  Јован Митрески
членови:  1. Ѓорѓија Сајкоски
2. Иванка Василевска
3. Здравко Трајанов
4. Боби Мојсоски
5. Панчо Минов
6. Арта Билали-Зендели
7. Хусни Исмаили

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Унгарија

 

претседател:  Исмаил Јахоски
членови:  1. Јован Јаулески
2. Миле Лефков
3. Ели Панова
4. Бисера Костадиновска-Стојчевска
5. Горан Мисовски
6. Љатифе Шиковска
7. Сурија Рашиди

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска

 

претседател:  Борислав Крмов
членови:  1. Ангелинка Петкова
2. Велика Стојкова-Серафимовска
3. Даниела Колева
4. Бети Рабаџиевска-Наумовска
5. Коле Чаракчиев
6. Бајрам Кадрија
7. Сурија Рашиди

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република

 

претседател:  Александар Николоски
членови:  1. Владо Мисајловски
2. Антонијо Милошоски
3. Снежана Калеска-Ванчева
4. Лидија Тасевска
5. Соња Михаиловска
6. Арбер Адеми
7. Сафије Садики-Шаини

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија

 

претседател:  Арта Билали-Зендели
членови:  1. Петар Ристески
2. Игор Јанушев
3. Дафина Стојаноска
4. Маја Морачанин
5. Даниела Николова
6. Кастриот Реџепи 
7. Хусни Исмаили

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска

 

претседателка:  Благица Ласовска
членови:  1. Синиша Стојаноски
2. Ѓорѓија Сајкоски
3. Миле Талевски
4. Фаница Николоска
5. Соња Михаиловска
6. Вјолца Адеми
7. Скендер Реџепи

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора

 

претседателка:  Дафина Стојаноска
членови:  1. Иван Стоилковиќ
2. 
3. Зеќир Рамчиловиќ
4. Драгица Ѓавочанова
5. Миле Талевски
6. Вјолца Адеми
7. Елми Азири

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република

 

претседател:  Ненад Коциќ
членови:  1. Бране Петрушевски
2. Јован Јаулески
3. Дајанчо Ефтимов
4. Лолита Ристова
5. Бисера Костадиновска-Стојчевска
6. Арбен Зибери
7. Илире Даути

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација

 

претседател:  Берат Ајдари
членови:  1. Гордана Сиљановска-Давкова
2. Жаклина Пешевска
3. Стојан Миланов
4. Боби Мојсоски
5. Марија Костадинова
6. Лазе Таневски
7. Елми Азири

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска

 

претседател:  Гордана Сиљановска-Давкова
членови:  1. Ѓорѓија Сајкоски
2. Александар Велјановски
3. Даниела Николова
4. Снежана Калеска-Ванчева
5. Лолита Ристова
6. Арбен Зибери
7. Илире Даути

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија

 

претседател:  Игор Јанушев
членови:  1. Синиша Стојаноски
2. Антонијо Милошоски
3. Соња Мираковска
4. Дарко Каевски
5. Фадил Зендели
6. Бедри Фазли
7. Халил Снопче
Click