Клуб на пратенички

Претседателство на Клуб на пратенички (2008-2011)

КАТЕРИНА ДИМЕСКА  ВМРО-ДПМНЕ -  Координаторка

СЛАВИЦА ГРКОВСКА  СДСМ - член на Претседателство

ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ  ДУИ  - член на Претседателство

ФЛОРА КАДРИУ НД - член на Претседателство

Click