Клуб на пратенички

Претседателство на Клуб на пратенички (2011-2014)


ТАЊА ТОМИЌ, СДСМ - Координаторка

ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА, ВМРО-ДПМНЕ - член на Претседателство

СОЊА МИРАКОВСКА, НСДП - член на Претседателство

ДЕШИРА ИМЕРИ, ДУИ - член на Претседателство

МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ, ДПА - член на Претседателство

ЛЕНЧЕ НИКОЛОВСКА, НП - член на Претседателство

ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА, ДОМ - член на Претседателство

Click