Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА КЛУБ НА ПРАТЕНИЧКИ (2016-2020)

 

Координаторка - ЃУЛУМСЕР КАСАПИ - СДСМ

Членки на претседателството: