Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Како постојани работни тела на собранието се основаат: