Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И БУЏЕТ

 

Е-пошта: k-finan@sobranie.mk

 Комисијата има претседател, четиринаесет члена и нивни заменици.

 Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • системот на финансирање;
 • Буџетот на Републиката;
 • даноците, таксите, придонесите и други јавни давачки на граѓаните и правни лица;
 • царинскиот систем;
 • монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот систем;
 • платниот промет и ревизијата; 
 • заемите и кредитите;
 •  јавните набавки;
 • системот на осигурување;
 • сопственоста и други имотно-правни односи; 
 • стоковните резерви; 
 • игрите на среќа,   
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на финансиите и буџетот и
 • други прашања што се однесуваат на финансирањето.              
претседател:  Тимчо Муцунски
заменик на претседателот:  Марија Петрушевска
членови: 1) Костадин Костадинов

2) Лазе Таневски
3) Марија Георгиевска
4) Панчо Минов
5) Диме Велковски
6) Биљал Касами
7) Иван Јорданов
8) Зоранчо Јованчев
9) Бојан Стојаноски
10) Жаклина Пешевска

11) Дафина Стојаноска
12) Арта Билали-Зендели
13) Арбер Адеми
14) Елми Азири
заменици на членовите: 1) Коле Чаракчиев
2) Даниела Маркоска
3) Кастриот Реџепи 
4) Лолита Ристова
5) Драгица Ѓавочанова
6) Јован Митрески
7) Бране Петрушевски
8) Игор Здравковски
9) Рашела Мизрахи
10) Велика Стојкова-Серафимовска
11) Бети Стаменкоска-Трајкоска
12) Исмаил Јахоски
13) Бајрам Кадрија
14) Илире Даути
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.