Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

КОМИСИЈА ЗА ОДБРАНА И БЕЗБЕДНОСТ

 

Е-пошта: kodbrana@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

 Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • заштита на поредокот утврден со Уставот; 
 • остварување на надзорот во доменот на одбраната и безбедноста; 
 • одбрана на Републиката и цивилната заштита;           
 • соработка со колективни системи на безбедност и одбрана во кои Републиката пристапила;           
 • интеграцијата на Републиката во евроатлантските организации и односите на Републиката со тие организации; 
 • заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните загарантирани со Уставот; 
 • производство, промет, набавување, поседување и носење на оружје, делови за оружје и муниција; 
 • обезбедување на личности и објекти; 
 • државјанство; 
 • одржување на јавниот ред и мир;
 • јавните собири и јавните приредби;           
 • безбедноста  на  патниот, воздушниот, железничкиот и езерскиот сообраќај;
 • заштита од природни непогоди и епидемии;
 • пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето;
 • премин на државните граници и движење и престој во граничниот појас;
 • движење и престој на странците;- утврдување и решавање на граничните инциденти и други повреди на државните граници,
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на одбраната и безбедноста и
 • други прашања што се однесуваат на одбраната и безбедноста.
претседател: Миле Талевски
заменик на претседателот: Илија Николовски
членови: 1) Горан Мисовски
2) Лазе Таневски
3) Павле Трајанов
4) Фадил Зендели
5) Ѓорѓија Сајкоски
6) Дарко Костовски
7) Марија Петрушевска

8) Бојан Стојаноски
9) Иван Стоилковиќ
10) Арбана Пашоли
11) Арбер Адеми
12) Абдула Салиу
заменици на членовите: 1) Славјанка Петровска
2) Соња Михаиловска
3) Мирослав Богдановски
4) Марија Георгиевска
5) Антонијо Милошоски
6) Кирил Пецаков
7) Бране Петрушевски
8) Игор Јанушев
9) Иван Јорданов
10) Рина Ајдари
11) Вјолца Адеми
12) Сурија Рашиди
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.