Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОСКА

 

Член на СДСМ. Родена на 9.10.1983 во Кичево. Македонка. Дипломиран филолог по општа и компаративна книжевност, Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје.