За Собранието

Струшка сала

НАМЕНА: Протоколарни активности на претседателот на Собранието, потпретседателите, координаторите на пратеничките групи и пратениците.

ЕНТЕРИЕРНО УРЕДУВАЊЕ: Со првата реконструкција на објектот на Собранието во1954 година ентериерно е уредена и оваа сала. Изведена е резба на ѕидовите и таванот, присутни се народни мотиви од поднебјето на Македонија - геометриски, растителни и зооморфни мотиви. Резбата е изработена од мајстори на струшката резбарска школа и затоа е наречена Струшка сала.

Легенда за навигација низ виртуелната тура:

кликнете и влечете во саканата насока

насока на движење

можност за зголемување, се појавува на средината на сликата

зголемување на прегледот, повлечете нагоре

намалување на прегледот, повлечете надолу