ВМРО-ДПМНЕ

 

 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДАР ВЕЛЈАНОВСКИ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 2.6.1978 година во Тетово. Македонец. Магистер.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Авганистан, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член

 

Е-пошта: A.Veljanovski@sobranie.mk
 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 24.3.1984 во Охрид. Македонец. Дипломиран политиколог; магистранд, Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, претседател
 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член 
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член 
 • Комисија за европски прашања, заменик-член 
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член

 

Е-пошта: A.Nikoloski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

АНГЕЛИНКА ПЕТКОВА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 27.12.1971 во Гевгелија. Македонка. Дипломирала на Филозофскиот факултет, група Социологија, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член

 

 

Е-пошта: A.Petkova@sobranie.mk

 

 

 

 

 

АНЕ ЛАШКОСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 24.2.1978 година во Прилеп. Македонка. Магистер по маркетинг менаџмент, Економски факултет.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за локална самоуправа, претседател
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Интерпарламентарно собрание на Православието (ИПС на Православието), член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грузија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член

Е-пошта: A.Laskoska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 29.1.1976 во Тетово. Македонец. Магистер по политички науки, Универзитет Бон, Германија.

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надворешна политика, претседател
 • Комисија за уставни прашања, член 
 • Комисија за европски прашања, член 
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член 
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО), член 
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

Е-пошта: A.Milososki@sobranie.mk

 

 

 

 

 


БЕТИ СТАМЕНКОСКА-ТРАЈКОСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 19.4.1977 година во Скопје. Македонка. Магистер по менаџмент на човечки ресурси, УТМС-Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-претседател
 • Комисија за култура, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Индија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член

 

Е-пошта: B.StamenkoskaTrajkoska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

БЛАГИЦА ЛАСОВСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 8.3.1970 во Штип. Македонка. Магистер по образование и образовен менаџмент; Професор по предучилишно образование, УГД Штип.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за Црноморска економска соработка (ПАБСЕК), член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член

Е-пошта: b.lasovska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

 

БОЈАН СТОЈАНОСКИ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 8.11.1991 во Скопје. Македонец. Магистер по административно право, Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член


Е-пошта:
B.Stojanoski2@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

БРАНЕ ПЕТРУШЕВСКИ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 31.1.1983 во Куманово. Македонец. Дипломиран инженер по информатички технологии, Природно-математички факултет, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите, член 
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член

 

Е-пошта: B.Petrusevski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ВЕЛИКА СТОЈКОВА-СЕРАФИМОВСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 18.4.1973 во Скопје. Македонка. Доктор по фолклористика, УКИМ.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за култура, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член

 

Е-пошта: V.StojkovaSerafimovska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ВЛАДО МИСАЈЛОВСКИ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 21.1.1985 година во Скопје. Македонец. Магистер, Факултет за општествени науки.

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член 
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, претседател
 • Комисија за надворешна политика, заменик-претседател
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член 
 •  Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Конгресот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член

 

Е-пошта: V.Misajlovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ДАЈАНЧО ЕФТИМОВ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 18.5.1983 година во Струмица. Македонец. Магистер на правни науки; додипломски студии - „Јустинијан Први“, УКИМ - Скопје; постдипломски студии - УГД „Гоце Делчев“ - Штип.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член 
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член


Е-пошта: D.Eftimov@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ДАНИЕЛА ХРИСТОВА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 11.11.1977 во с. Дулица. Македонка. Професорка по македонски јазик, УКИМ.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член

 

Е-пошта: D.Hristova@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ДАФИНА СТОЈАНОСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 17.11.1974 година во Гостивар. Македонка. Магистер по менаџмент на човечки ресурси во општествените дејности-во јавната администрација и социјалните дејности, Филозофски факултет, УКИМ-Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

 

Е-пошта: D.Jovanoska-Stojanoska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЃОРЃИЈА САЈКОСКИ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 8.12.1972 во Кичево. Македонец. Доктор на историски науки, Филозофски факултет - Скопје, Институт за национална историја. 

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за локална самоуправа, заменик-претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), шеф на Делегација
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член


Е-пошта:
G.Sajkoski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЕЛИ ПАНОВА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 10.1.1984 година во Струмица. Македонка. Магистер по деловно право, „Јустинијан Први“, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грузија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Индија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Унгарија, член

Е-пошта: E.Panova@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЖАКЛИНА ПЕШЕВСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 7.8.1978 во Скопје. Македонка. Има завршено Технолошко-металуршки факултет.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член

 

Е-пошта: Z.Pesevska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВКО ТРАЈАНОВ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 7.5.1974 во Радовиш. Доктор на шумарски науки, Шумарски факултет, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието:


 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член 
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на: Република Казахстан, Киргистанска Република, Република Таџикистан, Република Узбекистан и Туркменистан, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член

 

Е-пошта: Z.Trajanov@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЗЛАТКО ПЕНКОВ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 22.3.1971 во Велес. Македонец. Дипломиран земјоделски инженер, Земјоделски факултет - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Азербејџан, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Арапскиот Залив, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член

 

Е-пошта: Z.Penkov@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЗОРАНЧО ЈОВАНЧЕВ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 28.10.1973 година во Кавадарци. Македонец. Дипломиран економист, Економски факултет - Прилеп.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Арапскиот Залив, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член

 

Е-пошта: z.jovancev@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ИВАНКА ВАСИЛЕВСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 23.4.1981 во Скопје. Македонка. Доктор на правни науки, Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за надворешна политика, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член


Е-пошта: I.Vasilevska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

 

ИГОР ЗДРАВКОВСКИ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 14.12.1983 во Велес. Македонец. Има завршено Педагошки факултет „Св.Климент Охридски“ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член


Е-пошта:
I.Zdravkovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ИГОР ЈАНУШЕВ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 13.11.1983 во Велес. Македонец. Дипломиран правник, Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), шеф на Делегација
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Конгресот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

Е-пошта: I.Janusev@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЈАДРАНКА ПОЦКОВА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 20.3.1960 во Скопје. Македонка. Специјалист невролог, Медицински факултет, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Романија, членЕ-пошта: J.Pockova@sobranie.mk

 


 

 

 

 

 

 

ЈОВАН ЈАУЛЕСКИ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 17.1.1991 во Струга. Македонец. Магистер по финансии и финансиско право, Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на: Република Казахстан, Киргистанска Република, Република Таџикистан, Република Узбекистан и Туркменистан, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член

Е-пошта: J.Jauleski@sobranie.mk

 

 

 

 

 ЛИДИЈА ПЕТКОСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 12.1.1979 во Охрид. Македонка. Дипломиран менаџер за туризам и угостителство, Факултет за туризам и угостителство - Охрид, Универзитет Св. Климент Охридски - Битола.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член

 

Е-пошта: L.Petkoska@sobranie.mk

 

 

 

 

МАРИЈА ПЕТРУШЕВСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 14.1.1986 во Скопје. Македонка. Магистер по меѓународна политика и дипломатија, American University of Europe - FON стипендија „Габриела К. Трајковска“; Дипломиран политиколог, Правен факултет „Јустинијан Први“.

 

Активности во Собранието: 

 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Авганистан, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член

 

Е-пошта: M.Petrusevska@sobranie.mk

 

 

 

 

 МИЛЕ ЛЕФКОВ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 12.9.1979 во Скопје. Македонец. Дипломиран правник, Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје.

 

Активности во Собранието: 

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Унгарија, член

 

Е-пошта: M.Lefkov@sobranie.mk

 

 

 

 

 

МИРЧЕ АЏИОСКИ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 21.10.1977 година во Струга. Македонец. Дипломиран геодетски инженер; магистранд, Градежен факултет - отсек Геодезија.


Активности во Собранието:

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член

 

Е-пошта: m.adzioski@sobranie.mk

 

 

 

 

 


НИКОЛА МИЦЕВСКИ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 13.3.1975 во Штип. Магистер по економски науки, Бизнис, менаџмент и администрација, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

 

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грузија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член

 

Е-пошта: N.Micevski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ОЛГА ЛОЗАНОВСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 25.10.1959 во Битола. Македонка. Специјалист интернист, Медицински факултет - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член

 

Е-пошта: O.Lozanovska@sobranie.mk

 

 

 

 ПЕТАР РИСТЕСКИ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 27.3.1977 во Прилеп. Македонец. Стоматолошки факултет, Скопје.

 

Активности во Собранието: 

 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, заменик-претседател
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грузија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

Е-пошта: P.Risteski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

РАШЕЛА МИЗРАХИ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 24.11.1981 година во Скопје. Еврејка. Доктор по биохемиски науки, Универзитет Бар Илан. 

 

Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за здравство, членКомисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), шеф 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член

 

Е-пошта: r.mizrahi@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

СИЛВАНА АНГЕЛЕВСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 23.10.1968 во Битола. Македонка. Доктор на технички науки, Технички факултет - Битола.

 

Активности во Собранието: 

 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Авганистан, член
  Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на: Република Казахстан, Киргистанска Република, Република Таџикистан, Република Узбекистан и Туркменистан, член

Е-пошта: S.Angelevska@sobranie.mk


*** Податоците не се целосни.

Click