Пратеници

 

 

 

 
ЉУПЧО БАЛКОСКИ


Член на ВМРО-НП. Роден на 17.1.1966 во Струга. Влав. Дипломиран инженер архитект, Архитектонски факултет, УКИМ - Скопје. 

 

Активности во Собранието:

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
  • Комисија за култура, член
  • Комисија за локална самоуправа, член
  • Законодавно-правна комисија, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член

Е-пошта: L.Balkoski@sobranie.mk

Click